LounaPlussan syyskokous

28.11.2019

KUTSU LOUNAPLUSSA RY:N SYYSKOKOUKSEEN

Aika:          keskiviikkona 11.12.2019 klo 18.30

Paikka:       Matkun Kylätalo, Matkuntie 630, 31110 Matku

ASIALISTA:

Sääntömääräiset asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista ja kulujen korvauksista
 7. Päätetään kuinka monta hallituksen jäsentä valitaan erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 §:n mukaan
 8. Valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan tilintarkastaja (yhteisö)
 10. Päätetään, missä lehdessä seuraavan kokouksen kokouskutsu julkaistaan
 11. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

LounaPlussa ry:n hallitus

LounaPlussa Ry

Koulukatu 13 3. krs
30100 Forssa