HANKETUKIEN MAKSUHAKEMUKSET

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % (30% mikäli olette saaneet ennakkoa) kustannuksista. Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

 • pääkirjan ote
 • menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen
 • maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote)
 • matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku
 • mikäli hakemus sisältää käytettyjä koneita tai laitteita, selvitys niistä lomakkeella 2324L
 • yli 2.500 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. yksi tarjous) ja yli 10.000 euron hankintojen osalta esitettävä kolme tarjousta tai tarjouspyyntöä, mikäli tarjouksia ei kaikilta saatu
 • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava seurantatiedot –lomake
 • rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta
 • mikäli hankkeen rahoitus sisältää vastikkeetonta työtä, on siitä esitettävä tuntikirjanpito omalla lomakkeellaan
 • joka vuosi 31.1. mennessä hankkeesta on täytettävä seurantatiedot –lomake ja 31.3. mennessä tehtävä vuosiraportti
 • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava hankkeen loppuraportti

Tarvittavat lomakkeet löytyvät täältä: http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/hanketoimija/Sivut/hanketukien-maksulomakkeet.aspx

LounaPlussa Ry

Koulukatu 13 3. krs
30100 Forssa