LEADER-HANKKEIDEN JULKISUUS

Hankkeilta odotetaan avoimuutta ja toiminnan tuloksien tiedottamista. Kaikissa EU-ohjelmissa ja Leader-hankkeissa tulee selvästi näkyä maininta EU:n osallistumisesta rahoitukseen.

Leader-rahoitettuja hankkeita koskevissa lehtijutuissa, lehdistötiedotteissa, mediatilaisuuksissa yms. on mainittava EU:n Leader-rahoitus. Lisäksi uutisoinnissa on hyvä mainita myös Leader-rahoitusta kanavoiva taho eli paikallinen Leader-ryhmä.

Ohjeet logojen käytöstä hankkeissa

Kaikissa ohjelmasta kertovissa julkaisuissa sekä ohjelman rahoituksella tehdyissä julkaisuissa (kuten esitteissä, raporteissa ja lehti-ilmoituksissa) on käytettävä Euroopan unionin lippua. Lipun yhteydessä tulee olla seuraava tunnuslause: ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin”. EU-lipun lisäksi tulee käyttää Leader-logoa aina kun rahoitus tulee Leaderin kautta. Alla olevissa kuvatiedostoissa on EU-lippu ja kyseinen rahastoa kuvaava lause sekä Leader-logo.

EU-lipun ja Leader-logon lisäksi voidaan käyttää muita tunnuksia kuten paikallisen Leader-ryhmän omaa logoa tai organisaation omaa tunnusta.

Klikkaamalla logoa saat tallennettua sen .jpg-muodossa omalle koneellesi. Lisää logovaihtoehtoja Maaseutuverkoston sivuilla, Leader-ryhmien omat logot ryhmien omilta sivuilta.


EU-lippu ja maaseuturahasto -tunnuslause:
– pohja: pantone reflex blue
– tähdet: pantone yellow

Käytetään rahoittajan tunnuksena.

EU-lippu ja maaseuturahasto -teksti:
– pohja: pantone reflex blue
– tähdet: pantone yellow

Käytetään rahoittajan tunnuksena kun tilaa on vähän.

LEADER-logon värit:
– pohja: musta tai pantone 329 (cyan 100 %, yellow 47 %, black 47 %)
– siemenkuvio:pantone 128 tai magenta 8 %, yellow 65 %
– kirjaimet, yläkaari ja oikea puoli pohjasta: valkoinen

Kaikissa LEADER -ryhmien rahoittamien hankkeiden julkaisuissa (kuten mainoslehtisissä, esitteissä ja tiedotteissa, myös sähköisissä julkaisuissa, kuten internetsivuilla sekä av-aineistossa) on suositeltavaa käyttää EU -lippua tunnuslauseineen (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin) sekä LEADER -logoa. Julkaisun tietosisällöstä vastaavan tahon yhteystiedot on ilmoitettava.

LounaPlussa Ry

Koulukatu 13 3. krs
30100 Forssa