Kutsu LounaPlussan syyskokoukseen

Aika: keskiviikkona 7.12.2022 klo 18.00 

Paikka: Makulihan kahvila, Kärsäkuja 6, Tammela 

ASIALISTA: 

Sääntömääräiset asiat 

 1. Kokouksen avaus 
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 
 1. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista ja kulujen korvauksista 
 1. Päätetään kuinka monta hallituksen jäsentä valitaan erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 §:n mukaan  
 1. Valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle  
 1. Valitaan tilintarkastaja (yhteisö) 
 1. Päätetään, missä lehdessä seuraavan kokouksen kokouskutsu julkaistaan 
 1. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
 1. Kokouksen päättäminen 

TERVETULOA! 

LounaPlussa ry:n hallitus