Nuoriso-Leader

kuva: Maaseutuverkosto / Jyrki Vesa

Nuoriso-Leader on LounaPlussan alueen oma tukimuoto nuorten omiin hankkeisiin. Tukea voi hakea 13 – 25 -vuotiaiden nuorten ryhmät. Tuen myöntämisestä päättää LounaPlussa.

Nuoriso-Leader aloitettiin LounaPlussassa tammikuussa 2024. Tukea voi hakea neljä kertaa vuodessa: hakujaksot päättyvät 29.2., 30.4., 30.9. ja 30.10.2024. Tukea voivat hakea sekä maaseudun että kaupungin nuoret.

Nuoriso-Leaderin ohjeet

Hankkeen aihe on vapaa. Rahoituksen avulla voi vaikka järjestää tapahtuman, hankkia yhteisiä harrastusvälineitä tai jotain muuta. Tärkeintä on, että nuoret toteuttavat hankkeen yhdessä.

Hankkeen idea kannattaa olla konkreettinen, helposti toteutettavissa ja mahdollisimman monia nuoria hyödyttävä. Jos mahdollista, hanke kannattaa toteuttaa yhteistyössä paikallisen tahon kanssa, esimerkiksi jonkin järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa. On hyvä, jos toiminnasta voi tulla pysyvää tai jos se sopii myös muille nuorten ryhmille. Nuoriso-Leader -rahoitusta voi hakea myös nuoren omaan yritystoimintaan, esimerkiksi laitteisiin tai välineisiin.

Nuoriso-Leader tarjoaa

LounaPlussan Nuoriso-Leader-hankkeiden tuen suuruus voi olla 50-500 € / hanke. Näihin tuki on 80-100 %. Loput 20 % on omarahoitusosuutta. Yhdistykset voivat hakea varsinaista Leader-tukea nuorille sopivaan kesätyöhön tai investointeihin.

Kuka voi hakea Nuoriso-Leader -rahoitusta?

  • Vähintään 3:n nuoren ryhmä, jossa on eri perheistä tulevia 13-25-vuotiaita nuoria. Ryhmän nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolellakin, jos nuoret ovat alueella opiskelemassa ja jos muut edellä mainitut ehdot täyttyvät. Jos ryhmässä on yksi täysi-ikäinen, hänet nimetään hankkeen vastuuaikuiseksi tai ryhmän tulee etsiä joku muu aikuinen ryhmän vastuuaikuiseksi.
  • NY- tai 4H-yrittäjät voivat hakea tukea oman toimintansa aloittamiseen tai kehittämiseen liittyviin hankintoihin.

Hanke toteutetaan LounaPlussan toiminta-alueella Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla, Tammelassa ja Ypäjällä.

Tapahtumat järjestetään alueella tai hankitut laitteet jäävät alueelle nuorten käyttöön.

Nuoriso-Leader -rahoituksen hakeminen

Hae tästä; Hakulomake (Kysy tarvittaessa neuvoa Maricalta Yhteystiedot > ).

Hakea voi neljä kerta vuodessa: helmikuun, huhtikuun, syyskuun ja lokakuun loppuun mennessä.

Rahoituksen ehdot ovat:

  1. Nuoriso-Leader -rahoitus käytetään siihen hankkeeseen, mihin se on haettu.
  2. Jos hankkeessa kerätään varoja, tulojen käyttötarkoituksesta kerrotaan hakulomakkeella.
  3. Rahoitusta ei voi käyttää palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.
  4. Jos hankitaan kalustoa tai laitteita (esimerkiksi yhteisiä harrastusvälineitä), kannattaa selvittää etukäteen, missä niitä säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka tai ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
  5. Rahoitusta jo saaneiden hakijoiden uudet hakemukset arvioidaan tiukemmin kriteerein kuin uusien hakijoiden hakemukset. Jo aiemmin tuetun tai jo vakiintuneen toiminnan tai tapahtuman tukemiseen ei myönnetä rahoitusta kuin erittäin perustellusta syystä.
  6. Rahoitusta ei myönnetä takautuvasti, joten ota yhteyttä ajoissa, ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hakemus on lähetetty.
  7. Rahoitettujen hankkeiden toiminta on päihteetöntä.
  8. LounaPlussa varaa täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemukset.

Nuoriso-Leader -rahoituksen myöntäminen ja maksaminen

Päätös rahoituksesta ilmoitetaan kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Tarkemmat tiedot ja ohjeet hankkeen toteuttamisesta ja tuen maksamisesta sisältyvät päätökseen.

Raportointi hankkeen toteutuksen jälkeen

Kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä laaditaan raportti hankkeesta ja rahoituksen käytöstä. Raportti tehdään kirjallisesti, mutta voi sisältää myös kuvia ja videoita.

Raportointilomake

kuva: Maaseutuverkosto / Jyrki Vesa