Teemahankkeet

Käynnissä on kolme teemahanketta, joihin yhdistykset on valittu mukaan avoimella haulla ennen käynnistymistä:

VIPINÄ

VIPINÄ-teemahankkeessa kehitetään lapsille ja nuorille suunnattua uutta toimintaa sekä uusia tapahtumia Forssan seudulla. Mukana 17 Forssan seutukunnan yhdistystä.

VISIITTI

VISIITTI-teemahankkeessa tehdään opintoretkiä kotimaahan sekä ulkomaille lisäten Forssan seudun toimijoiden osaamista ja verkostoitumista.

Kehitetään opitun kautta seudun tapahtumia, toimintaa ja saadaan uutta virtaa ja toimijoita yhdistyksiin. Hankkeessa mukana 11 Forssan seutukunnan yhdistystä.

REITISTÖ

Reitistö-teemahankkeella rahoitetaan luonto- ja virkistyskohteiden rakennelmia ja kalusteita olemassa olevien reitistöjen läheisyyteen. Mukana viisi yhdistystä.