Vuoden 2021 Leader-tukien haku

Forssan seudun Leader-ryhmä LounaPlussa vastaanottaa yritys- ja hanketukihakemuksia jatkuvasti. Toteuttamisaikaa on tarjolla vuoden 2023 loppuun saakka.

LounaPlussa voi myöntää 20 %:n tukea yritysten kone-tai laiteinvestointeihin tai pienehköihin toimitilainvestointeihin, mikäli niillä on selkeää työllistävää vaikutusta ja toiminta on päätoimista. Isot toimitilainvestoinnit rahoittaa Hämeen Ely-keskus.

Yhdistysten ja yhteisöjen hanketuet voivat sisältää toiminnan kehittämistä tai yleishyödyllisiä investointeja. Näissä tukiosuus vaihtelee 60 -80 % kustannuksista.

LounaPlussan hallitus on suuntaamassa vuoden 2021 rahoituksia etenkin seudun elinvoimaa, yrittäjyyttä ja hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin unohtamatta ympäristöä kohentavia toimia. Lisäksi toivotaan nuorten hyvinvointiin kohdentuvia hankkeita.

LounaPlussan hallitus käsittelee uusia hakemuksia kokouksissaan 25.3, 22.4. ja 27.5. jaettavan rahoituksen riittävyyden mukaan. Hakemuksen tulee olla Hyrrässä täysin valmiina 10 päivää ennen kokousta. Hakijan tulee olla yhteydessä toiminnanjohtajaan tai hankeneuvojaan ennen hakemuksen laatimista Hyrrään.