TriPlaamo

TriPlaamo – monista mahdollisuutesi -hanke on LounaPlussa ry: toteuttama työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Hankkeen erityistavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeessa jokaiselle osallistujalla järjestetään omaa osaamista kehittävää ja motivoivaa toimintaa. Hankkeen keskeisiin arvoihin kuuluvat yhdenvertaisuus, osallisuus ja kestävä kehitys. Hanke palvelee Forssan ja ympäristökuntien asukkaita.

Hankkeen keskiössä on toimintatila TriPlaamo, jossa tarjotaan palveluja tavoitteelliseen työhönvalmennukseen motivoituneille ja sitoutuneille osallistujille. Jokaiselle osallistujalle tarjotaan mahdollisuus yksilölliseen ja räätälöityyn valmennukseen sekä kiinnostusta herättäviin työtehtäviin. Hankkeessa kestävä kehitys on suuressa roolissa. Materiaalit saadaan pääsääntöisesti lahjoituksina ja tuotteet saavat TriPlaamossa uuden elämän, joko puunattuna, tuunattuna tai kokonaan toisessa muodossa. Hankkeessa jokainen osallistuja myös sitoutuu roskien lajitteluun.

TriPlaamon toimitilat sijaitsevat Forssan keskustassa, linja-autoaseman rakennuksessa. Hankkeen tuotantopuoli toimii entisissä Matkahuollon tiloissa ja Puoti löytyy rakennuksen toiselta sivulta. Puodissa myydään mm. osallistujien käsitöitä ja hankkeelle lahjoitettuja kierrätystavaroita.

Hankkeeseen osallistujalta vaaditaan sitoutumista ja motivaatiota, osallistujat valitaan näiden perusteella. Hankkeessa on mahdollisuus huomioida yksilön palvelutarpeet ja toiminnassa on alusta alkaen mukana tavoitteellisuus. Jokainen osallistuja on osa tiimiä, jonka jäsenet yhdessä muokkaavat hankkeessa tehtävät konkreettiset työtehtävät.  Näin osallistujat tuottavat omalta osaltaan itse hankkeen sisältöä ja ylläpitävät hankkeen toimintaa.  TriPlaamossa ei ole osallistujalle valmiita työtehtäviä tai toimenkuvia, tehtävät räätälöidään osallistujan omia valmiuksia tukien ja vahvistaen.

Hankkeen alkuvaiheessa TriPlaamossa kunnostettiin kymmenittäin polkupyöriä NIMBY- elokuvan filmauksia varten, sen jälkeen osa pyöristä lahjoitettiin kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön citypyöriksi. TriPlaamon Puodin esittelytelineet tuunattiin kuormalavoista, Puodin yleisilme on osallistujien suunnittelema ja Puoti toimii kivijalkamyymälän työtehtävien oppimisalustana. Hankkeessa on myös avustettu seniorikansalaisia digiloikassa ja tiistaisin on valmistettu yhdessä ruokaa. Keskeisessä roolissa ovat yhteisöllisyys, osallisuus, itse tekeminen ja kädentaidot.

TriPlaamo-hankkeessa osallistujan osaaminen ja palveluntarve tunnistetaan, sen perusteella laaditaan yhteistyössä osallistujan kanssa toimintasuunnitelma, jossa tuetaan osaamisen ja uusien työelämätaitojen kehittymistä. Prosessin aikana osallistujan oma työelämätavoite tarkentuu.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2019 – 31.12.2020. Hankkeessa työskentelee työvalmentaja ja työnsuunnittelija. Hanke toteuttaa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 toimintalinjaa 3 Hyvä arki Kanta-Hämeessä, erityisesti sen heikoimmassa asemassa olevien työllistämisen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen tähtääviä kehittämistavoitteita.

TriPlaamo – Monista mahdollisuutesi -hanke on rahoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, toimintalinja on Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, ja erityistavoitteena työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen nettokustannukset ovat yhteensä 195 229 €, joista ESR:n ja valtion rahoitusosuus on 75 % ja tuensaajan omaa rahoitusta 25 %.

Katso yhteystiedot >

TriPlaamo Instagramissa