Tietoa hakijalle

KUN SINULLA ON IDEA…

  1. Mieti, mitä konkreettisesti haluat tehdä.
  2. Ota yhteyttä alueesi LEADER-ryhmään. Yhdessä toiminnanjohtajan tai hankeneuvojan kanssa tarkennatte suunnitelmaa ja teette rajauksia, sillä kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla. Hankkeita voi toteuttaa myös yhdessä kumppaneiden kanssa, joko alueellisesti tai yli aluerajojen. Myös kansainväliset hankkeet ovat mahdollisia.
  3. Rahoitushakemus tehdään Hyrrä-järjestelmään, jossa se osoitetaan oman alueesi LEADER-ryhmälle. Rahoittaja vahvistaa hakemuksen vireilletulon. Rahoittaja käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen, jonka saat tiedoksi.
  4. LEADER-ryhmien rahoittamissa hankkeissa varaa aika hankkeen aloituskokousta varten. Aloituskokouksessa saat ohjeita ja neuvoja hankkeen toteutukseen ja voit käynnistää hankkeen.
  5. Jos saat rahoitusta LEADER-ryhmältä, pyydä työntekijöiltä ohjausta maksuhakemuksen laatimisessa. Tuen maksuhakemus tehdään myös Hyrrä-järjestelmään, jonne tallennetaan maksuhakemus ja tarvittavat liitteet. Maksuhakemuskertojen määrä vaihtelee eri hankemuodoissa. Tarkista hakukertojen määrä päätöksestä.
  6. Hankkeen tai toimenpiteen päättyessä viimeinen maksuhakemus on tehtävä viimeistään neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Liitä mukaan loppuraportti ja seurantatiedot.