Hankerahoitus

Tukimuodot

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan edistää asukkaiden palveluja, paikallista kulttuuria tai parantaa kylän viihtyisyyttä esimerkiksi järjestämällä kulttuuri- tai liikuntatapahtumia.

Kehittämishanke voi olla myös nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen yhteistyöhanke. Tärkeää on, että kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita.

Tukea voi saada esim.:

  • työntekijöiden palkkauskuluihin
  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • ostopalveluihin
  • matkakustannuksiin
  • vuokriin
  • toimistokuluihin

Tukitaso maksimissaan:

  • 90 % (LounaPlussan linjaus 80 %)
  • 100 % : laajat alueiden väliset, toimintaryhmien väliset ja kansainväliset hankkeet sekä toteuttavuusselvitykset, joiden tarkoituksena on selvittää ja sovittaa yhteen yritystoiminnan yleisiä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisia toimintaedellytyksiä.

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen investointihanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja palveluita. Tuella voidaan rakentaa, korjata tai laajentaa esimerkiksi kyläyhteisön yhteisiä rakennuksia tai hankkia yhteisiä koneita, laitteita tai käyttöoikeuksia yhteisiä tiloja tai alueita varten.

Yleishyödyllisestä investointihankkeesta voidaan rahoittaa esimerkiksi kylätalon rakentaminen tai kunnostus, frisbeegolfrata tai näkötorni.

Tukitaso maksimissaan:

  • 75 % (LounaPlussan linjaus 60 %)
  • 100 % , jos hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö (muun julkisen rahoituksen osuus 30 %)