Tuen hakeminen

Kuka voi hakea Leader-yritystukea?

 • Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 50 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille yritysmuodosta riippumatta
 • Yrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. €
 • Yritys sijaitsee tukikelpoisella alueella (tarkista alue omasta Leader-ryhmästä)
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • Yrityksellä on kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito
 • Tuettava toiminta antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle
 • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, yläikärajaa ei ole
 • Määräysvalta yrityksessä tukikelpoisilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään

Tuen saannin edellytyksiä / rajoituksia?

 • Yritystuki ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

 • Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Leader-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaa sekä täyttää Leader-ryhmän asettamat valintakriteerit.
 • Yrittstuki on avustusta, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin.
 • Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Mihin tukea voi saada?

Yritystukea voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset.

Miten tukea haetaan?