Tuen maksaminen

Yritystukien maksuhakemukset

Hankkeesta aiheutuneet kustannukset maksetaan ensin itse, jonka jälkeen maksatus haetaan Hyrrässä kuittiperusteisesti.

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % kustannuksista.